Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że we wtorek 26 kwietnia 2022 r. ok. godziny 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW w Żukowie.

Spotkanie odbędzie się w stołówce SOSW.

Zapraszamy!


Czym się zajmujemy?

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

slider8.jpg

Jeden chromosom więcej? A co to za różnica...

Odtwórz wideo

Co mamy?

niemowlę

Wczesne wspomaganie rozwoju DZIECKA

Obejmujemy terapią dzieci od czasu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno – terapeutyczne dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

przedszkole

Grupy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupy dla dzieci z autyzmem

szkoła podstawowa

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem
kucharz

szkoła przysposabiajaca do pracy

Klasy przysposabiające do pracy, w których kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Znamy się na swojej robocie!

POZNAJ NAS LEPIEJ!