Informacje dla rodziców / opiekunów

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że we wtorek 26 kwietnia 2022 r. ok. godziny 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW w Żukowie.

Spotkanie odbędzie się w stołówce SOSW.

Zapraszamy!


Wyniki rekrutacji do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie informuje, iż zakończona została rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023.

Wyniki rekrutacji – w załączniku:

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023 (plik .pdf)

Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023 (plik .pdf)


 


Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023

Nabór do przedszkola odbywa się zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. Wymagane dokumenty – zgodnie z regulaminem rekrutacji należy składać w dniach 

                                              od 01 marca 2022 roku do 01 kwietnia 2022 roku

 w sekretariacie SOSW w Żukowie (83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7A).

Rozpatrzenie zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną nastąpi 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Karta zapisu dziecka do przedszkola – pdf

Karta zapisu dziecka do przedszkola – .docx

Obowiązek informacyjny dla dziecka


Praca stacjonarna od 20 grudnia

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza placówka może prowadzić zajęcia stacjonarne od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

W związku z tym harmonogram pracy wyglądać będzie następująco:

20 – 22 grudnia 2021 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

3 – 5 stycznia 2022 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

7 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych („dyrektorski”) dla szkoły podstawowej [będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) dla niektórych wychowanków], pozostałe jednostki (zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła przysposabiająca do pracy) pracują wg planu.