Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Informacje dla rodziców / opiekunów

Zgodnie z informacjami przekazanymi na spotkaniu z rodzicami w dniu 7 lutego informujemy, że w związku z trwającymi pracami na budową Hali Widowiskowej oraz przeprowadzeniem robót nawierzchniowych w obrębie budynku SOSW przerwa w pracy Przedszkola Specjalnego trwać będzie od 26 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

ikonapdf
Decyzja Zarządu o przerwie wakacyjnej

Festyn Integracyjny „Jesteśmy wśród Was” 2023

Zapraszamy na kolejną edycję Festynu Integracyjnego z cyklu „Jesteśmy wsród Was”, w tym roku pod hasłem: Ahoj, przygodo!

Festyn odbędzie się w Parku Nad Jeziorkiem w Żukowie, w niedzielę 28 maja 2023 r.. Zapraszamy od 13.00.

Jak co roku przewidujemy dobrą zabawę!

W zeszłym roku bawiliśmy się TAK

Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2023/2024

Nabór do przedszkola odbywa się zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. Wymagane dokumenty – zgodnie z regulaminem rekrutacji należy składać w dniach 

 od 01 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku

 w sekretariacie SOSW im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie (83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7A).

Rozpatrzenie zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną nastąpi 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Karta zapisu dziecka do przedszkola – pdf

Karta zapisu dziecka do przedszkola – .docx

Obowiązek informacyjny dla dziecka

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że we wtorek 26 kwietnia 2022 r. ok. godziny 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW w Żukowie.

Spotkanie odbędzie się w stołówce SOSW.

Zapraszamy!


Wyniki rekrutacji do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie informuje, iż zakończona została rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023.

Wyniki rekrutacji – w załączniku:

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023 (plik .pdf)

Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023 (plik .pdf)


 


Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023

Nabór do przedszkola odbywa się zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. Wymagane dokumenty – zgodnie z regulaminem rekrutacji należy składać w dniach 

                                              od 01 marca 2022 roku do 01 kwietnia 2022 roku

 w sekretariacie SOSW w Żukowie (83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7A).

Rozpatrzenie zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną nastąpi 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Karta zapisu dziecka do przedszkola – pdf

Karta zapisu dziecka do przedszkola – .docx

Obowiązek informacyjny dla dziecka


Praca stacjonarna od 20 grudnia

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza placówka może prowadzić zajęcia stacjonarne od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

W związku z tym harmonogram pracy wyglądać będzie następująco:

20 – 22 grudnia 2021 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

3 – 5 stycznia 2022 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

7 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych („dyrektorski”) dla szkoły podstawowej [będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) dla niektórych wychowanków], pozostałe jednostki (zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła przysposabiająca do pracy) pracują wg planu.