Kadra

  
Prezentacja „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w systemie oświatyProcedura oceny nauczyciela
Procedury postępowania kadry pedagogicznej i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa i demoralizacji wychowanków.
aktualizacja – maj 2021
Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania w SOSW w ŻukowieRegulamin pracy zdalnej – listopad 2020
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćZarządzenie Nr 15/2020 w sprawie sposobu realizacji i dokumentowania zdalnego nauczania/kształcenia na odległość
Regulamin pracy zdalnej, z załącznikami (wiosna 2020) 
 

Rok szkolny 2021/2022

Kadrę dydaktyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy, w tym ponad połowa posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ośrodek zatrudnia 5 pracowników administracyjnych oraz 20 pracowników obsługi.

Dyrektor Ośrodka
Barbara Bulczak

Wicedyrektor
Julita Hudela

Nauczyciele, terapeuci i wychowawcy Ośrodka:

pedagogPatrycja Cirocka
psychologowieKarolina Kowalewska
Karolina Rambowska-Lis
nauczyciele przedszkolaPiotr Buja
Ewelina Elas
Martyna Deik
Dorota Jabłońska
Olga Leszczyńska
Wiktoria Neubauer
Maria Stenzel
Halina Tusk
Julita Wołoszyn
wychowawcy i nauczyciele klas dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (SP, SPP)Maria Arendt
Stanisława Cirocka
Justyna Czepli
Dorota Głodowska
Marta Kłosowska
Sabina Kolka
Anna Korzeniecka – Bemowska
Honorata Kotłowska
Beata Łapa
Monika Malc
Wiesława Menzel
Gabriela Noetzel
Lucyna Pelowska
Iwona Reclaf
Joanna Stencel
Lucyna Stenzel
Małgorzata Węsierska
Dorota Zwara
Andrzej Żyrek
wychowawcy klas dla uczniów z autyzmem
(SP, SPP)
Emilia Bielawa
Aleksandra Ciechanowicz
Anna Ciegert
Żaneta Diks
Anna Głodowska
Alicja Hering
Kamila Kobus
Anna Labuda
Renata Marszałkowska
Beata Warkusz
Magdalena Warmowska
Marlena Żyrek
nauczyciele religiiks. Krystian Kowalewski
Maria Żołądź
nauczyciele wf – u i terapeuci gimnastyki korekcyjnejAndrzej Dąbrowski
Michał Dec
Roman Karpus
Mateusz Kłosowski
nauczyciele zespołów rewalidacyjno – wychowawczychKatarzyna Gmurek
Magdalena Grotha
Kamilla Jabłońska
Natalia Kwidzińska
Beata Leszkowska
Kamila Migowska
Paulina Nicińska
logopedziGrażyna Dembska
Aleksandra Kaizer
Joanna Kozik
Sara Sikorska
Anna Sochalska
Agnieszka Sowa
rehabilitanciJakub Grzywacz
Małgorzata Kos
Renata Kurowska
Monika Mielczewska
Radosław Modrzejewski
Agnieszka Trzebiatowska
terapeuci wczesnego wspomaganiaPatrycja Łaga
Dorota Sreberska
Dorota Zarach
wychowawcy świetlicyEwa Ciastek
Kinga Wysocka
wychowawcy grupy wychowawczejGabriela Kapica
Danuta Zuch
bibliotekaKatarzyna Filińska
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela – prezentacjaProcedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
Procedura wdrażania innowacji pedagogicznejZasady zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne
Procedura awansu zawodowegoRegulamin Rady Pedagogicznej 2020 r.
Procedura nadania imienia SOSWZarządzenie Nr 14/2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie sposobu realizacji i dokumentowania zdalnego nauczania/kształcenia na odległośćRegulamin pracy zdalnej, z załącznikami (wiosna 2020)