Kadra

Prezentacja „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w systemie oświaty
Procedury postępowania kadry pedagogicznej i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa i demoralizacji wychowanków. aktualizacja – maj 2021 Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania w SOSW w Żukowie Regulamin pracy zdalnej – listopad 2020
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie sposobu realizacji i dokumentowania zdalnego nauczania/kształcenia na odległość
Regulamin pracy zdalnej, z załącznikami (wiosna 2020)

Rok szkolny 2021/2022

Kadrę dydaktyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy, w tym ponad połowa posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Ośrodek zatrudnia 5 pracowników administracyjnych oraz 20 pracowników obsługi. Dyrektor Ośrodka Barbara Bulczak Wicedyrektor Julita Hudela Nauczyciele, terapeuci i wychowawcy Ośrodka:
pedagog Patrycja Cirocka
psychologowie Karolina Kowalewska Karolina Rambowska-Lis
nauczyciele przedszkola Piotr Buja Ewelina Elas Martyna Deik Dorota Jabłońska Olga Leszczyńska Wiktoria Neubauer Maria Stenzel Halina Tusk Julita Wołoszyn
wychowawcy i nauczyciele klas dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (SP, SPP) Maria Arendt Stanisława Cirocka Justyna Czepli Dorota Głodowska Marta Kłosowska Sabina Kolka Anna Korzeniecka – Bemowska Honorata Kotłowska Beata Łapa Monika Malc Wiesława Menzel Gabriela Noetzel Lucyna Pelowska Iwona Reclaf Joanna Stencel Lucyna Stenzel Małgorzata Węsierska Dorota Zwara Andrzej Żyrek
wychowawcy klas dla uczniów z autyzmem (SP, SPP) Emilia Bielawa Aleksandra Ciechanowicz Anna Ciegert Żaneta Diks Anna Głodowska Alicja Hering Kamila Kobus Anna Labuda Renata Marszałkowska Beata Warkusz Magdalena Warmowska Marlena Żyrek
nauczyciele religii ks. Krystian Kowalewski Maria Żołądź
nauczyciele wf – u i terapeuci gimnastyki korekcyjnej Andrzej Dąbrowski Michał Dec Roman Karpus Mateusz Kłosowski
nauczyciele zespołów rewalidacyjno – wychowawczych Katarzyna Gmurek Magdalena Grotha Kamilla Jabłońska Natalia Kwidzińska Beata Leszkowska Kamila Migowska Paulina Nicińska
logopedzi Grażyna Dembska Aleksandra Kaizer Joanna Kozik Sara Sikorska Anna Sochalska Agnieszka Sowa
rehabilitanci Jakub Grzywacz Małgorzata Kos Renata Kurowska Monika Mielczewska Radosław Modrzejewski Agnieszka Trzebiatowska
terapeuci wczesnego wspomagania Patrycja Łaga Dorota Sreberska Dorota Zarach
wychowawcy świetlicy Ewa Ciastek Kinga Wysocka
wychowawcy grupy wychowawczej Gabriela Kapica Danuta Zuch
biblioteka Katarzyna Filińska
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela – prezentacja Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
Procedura wdrażania innowacji pedagogicznej Zasady zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne
Procedura awansu zawodowego Regulamin Rady Pedagogicznej 2020 r.
Procedura nadania imienia SOSW Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie sposobu realizacji i dokumentowania zdalnego nauczania/kształcenia na odległość Regulamin pracy zdalnej, z załącznikami (wiosna 2020)