ROK 2023

Relacja z Konferencji

W dniu 17 kwietnia zrealizowaliśmy siódmą już konferencję z cyklu ,,Zrozumieć Autyzm’’, którą zainaugurowaliśmy w 2016 r.

W minionych edycjach podejmowaliśmy różnorodną tematykę związaną ze wsparciem, edukacją i terapią osób z zaburzeniami spektrum autyzmu, jak np.: kształtowanie samodzielności, rozwijanie komunikacji, budowanie systemu współpracy na rzecz osób z ASD. Nad wydarzeniem honorowy patronat roztoczyli Starosta kartuski Bogdan Łapa oraz Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski.

Gośćmi spotkania obok Burmistrza Gminy Żukowo byli: dr Damian Nosko -wizytator delegatury KO w Kościerzynie, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie Kartuskim Jolanta Tersa oraz Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie Aleksandra Rogalewska – Kania. W konferencji wzięło udział 150 zainteresowanych osób (nauczycieli, terapeutów, rodziców, dyrektorów jednostek oświatowych i pomocowych).

Tegoroczne hasło ,,Sfera społeczna w rozwoju jest konieczna’’, zajęło kluczowe miejsce podczas wystąpień, przypominając wszystkim, że bez nabycia podstawowych umiejętności społecznych w tej sferze funkcjonowania dziecka/ucznia, jego rozwój pozostanie bardzo utrudniony lub niemożliwy. Podczas wystąpień poruszona została również ważna i zarazem trudna kwestia dorosłości osób ze spektrum autyzmu; szanse i zagrożenia związane z zapewnieniem dobrostanu tych osób, ich aktywizowaniem oraz przygotowaniem do dorosłego życia.

Na konferencji wystąpili eksperci, doświadczeni terapeuci, a także rodzice dzieci z ASD.  Kolejno wystąpili: dr Anna Budzińska – twórczyni i dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku z tematem „Dziecko ze Spektrum Autyzmu (ASD) w szkole ogólnodostępnej”, Małgorzata Rybicka– przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, wiceprzewodnicząca Porozumienia AUTYZM-POLSKA, ekspertka, ale również matka dorosłej osoby z autyzmem, z tematem„ Jak przygotowywać osoby w spektrum autyzmu do niezależnego i dobrego dorosłego życia?”, Joanna Węglarz – założycielka Studia Psychologicznego i współautorka metodologii TUS Węglarz i Bentkowskiej z tematem „Trening Umiejętności Społecznych jako odpowiedź na problemy emocjonalne dzieci i młodzieży”, terapeutki z SOSW w Żukowie Żaneta Diks oraz Patrycja Cirocka z tematem „Kształtowanie umiejętności społecznych podczas zajęć TUS w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowie” oraz Izabela Minga, matka 20 latka w spektrum autyzmu, a zarazem prezes Fundacji ,,Autyzm – Brand New Brain” z Wejherowa z tematem „Trudne relacje społeczne wynikające z braku świadomości specyfiki autyzmu oraz kierunki działania fundacji ” Autyzm – Brand New Brain”.

Dyrektor SOSW Barbara Bulczak w mowie powitalnej wspomniała, iż tworzenie przestrzeni dla funkcjonowania osób ze spektrum, to nie tylko działania edukacyjne, lecz również szereg działań o charakterze społeczno- kulturalnym, które w przypadku naszej placówki wspierane są zarówno przez Starosto Powiatu Kartuskiego, jak również Urząd Gminy w Żukowie, głównie poprzez dofinansowanie projektów realizowanych w ramach oferty zadań publicznych, które składa nasze szkolne Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW w Żukowie. Projekty te stanowią wspaniałą okazję do nabywania nowych umiejętności przez wychowanków Ośrodka, jak również doskonałą okazję do integracji społecznej, przełamywania błędnych stereotypów o osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz do współpracy w środowisku. Różnorodne projekty (teatralne, artystyczne, majsterkowe, kulinarne, dziennikarskie i inne), które zostały zrealizowane na przestrzeni lat, to wiele dobrze wykorzystanych okazji na doskonalenie różnych umiejętności naszych podopiecznych, również tych ze spektrum autyzmu.

Całe wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawioną tematyką i pozytywną oceną organizacyjno-merytoryczną przez jego odbiorców.

Konferencji towarzyszyła wystawa wiosennej sesji zdjęciowej, którą w placówce SOSW wykonali starsi uczniowie klas ze spektrum autyzmu.