Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

Godziny pracy psychologa (pani Olimpia Wojtaszuk) w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek08.00 - 12.30
Wtorek09.00 - 14.00
Środa08.00 - 12.00
Czwartek10.00 - 15.00
Piątek08.00 - 12.30

Godziny pracy pedagoga szkolnego (pani Patrycja Cirocka) w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek08.00 - 12.00 - wczesne wspomaganie rozwoju
12.00 - 14.30
Wtorek08.00 - 15.00
Środa07.30 - 15.00
12.00 - 13.00
Czwartek08.00 - 10.00 - wczesne wspomaganie rozwoju
10.00 - 15.00
Piątek08.00 - 09.00 - wczesne wspomaganie rozwoju
09.00 - 11.00
11.00 - 12.00 - TUS
12.00 - 14.00

Problem handlu ludźmi.

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano wyłącznie handel kobietami, zmuszanymi do prostytucji, jednak znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Poniżej prezentujemy prezentacje na ten temat, a także miejsca, w których można odnaleźć szczegółowe informacje na temat handlu ludźmi.
-Prezentacja „Handel ludźmi… Czy to możliwe w XXI wieku?”
-Prezentacja „O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?”
-Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.
-Sieć BAKHITA – Do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Współczesnym Formom Niewolnictwa
-Policja.pl – Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi
-Urząd Wojewódzki w Gdańsku – przeciwdziałanie handlowi ludźmi. -Strona Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”.