Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Informacje dla rodziców / opiekunów

Zgodnie z informacjami przekazanymi na spotkaniu z rodzicami w dniu 7 lutego informujemy, że w związku z trwającymi pracami na budową Hali Widowiskowej oraz przeprowadzeniem robót nawierzchniowych w obrębie budynku SOSW przerwa w pracy Przedszkola Specjalnego trwać będzie od 26 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

ikona_pdf
Decyzja Zarządu o przerwie wakacyjnej

Przerwa wakacyjna w przedszkolu

Ośrodek wzbogaci się o nowe urządzenia na siłowni zewnętrznej!

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja został jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych obecnie funkcjonująca siłownia na świeżym powietrzu zostanie znacząco zmodernizowana.

Siłownia służyć będzie przede wszystkim naszym podopiecznym – uczniom z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdzie będą mogli bezpiecznie rozwijać swoją aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, utrzymać, bądź poprawić, swoją sprawność funkcjonalną; dla niektórych z nich będzie to poprawa samodzielności, a u innych szeroko rozumianej sprawności fizycznej. Miejsce to będzie dla nich wspaniałą alternatywą na kreatywne ruchowe zajęcia i możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym też bezpiecznych przerw.

Do korzystania  z siłowni, w wolnym czasie od zajęć szkolnych, zaprosiliśmy także uczniów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Miejsce to będzie dla wszystkich uczniów z sąsiadujących ze sobą placówek doskonałą przestrzenią na eliminowanie niewłaściwych postaw, służącym integracji  oraz  promowaniu i egzekwowaniu właściwych wzorców zachowań. Dla  całej społeczności szkolnej SOSW będzie miejscem spotkań, spędzania czasu wolnego, przerw, a przede wszystkim (w związku z brakiem własnej sali gimnastycznej  i boiska), miejscem  aktywności fizycznej podopiecznych ośrodka– treningu na świeżym powietrzu. Ważny będzie tu aspekt zdrowotny, ale równie ważne będzie  poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Z pewnością dla wielu uczniów  korzystanie z takiej formy aktywności stanie się  nowym pomysłem na zdrowy styl życia. Naukowcy podkreślają, że już 5 minut ruchu dziennie w otoczeniu zieleni wystarczy, aby poprawić swoje samopoczucie i wzmocnić poczucie własnej wartości.

Siłownia będzie stanowić odrębne, wydzielone i ogrodzone miejsce, szczególnie bezpieczne dla wszystkich uczniów.

Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych.

Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl  https://www.energetycznykompas.pl .

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r. w stołówce Ośrodka

godz. 8.30 – grupy przedszkolne, klasy I – III SP, orewy

godz. 9.00 – pozostałe klasy

Festyn Integracyjny „Jesteśmy wśród Was” 2023 – już za nami!

Festyn już za nami - poczytaj RELACJĘ!

Festyn Integracyjny „Jesteśmy wśród Was” 2023

Zapraszamy na kolejną edycję Festynu Integracyjnego z cyklu „Jesteśmy wsród Was”, w tym roku pod hasłem: Ahoj, przygodo!

Festyn odbędzie się w Parku Nad Jeziorkiem w Żukowie, w niedzielę 28 maja 2023 r.. Zapraszamy od 13.00.

Jak co roku przewidujemy dobrą zabawę!

W zeszłym roku bawiliśmy się TAK

Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2023/2024

Nabór do przedszkola odbywa się zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. Wymagane dokumenty – zgodnie z regulaminem rekrutacji należy składać w dniach 

 od 01 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku

 w sekretariacie SOSW im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie (83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7A).

Rozpatrzenie zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną nastąpi 5 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Karta zapisu dziecka do przedszkola – pdf

Karta zapisu dziecka do przedszkola – .docx

Obowiązek informacyjny dla dziecka

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że we wtorek 26 kwietnia 2022 r. ok. godziny 16.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW w Żukowie.

Spotkanie odbędzie się w stołówce SOSW.

Zapraszamy!


 


Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2022/2023

Nabór do przedszkola odbywa się zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. Wymagane dokumenty – zgodnie z regulaminem rekrutacji należy składać w dniach 

                                              od 01 marca 2022 roku do 01 kwietnia 2022 roku

 w sekretariacie SOSW w Żukowie (83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7A).

Rozpatrzenie zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną nastąpi 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Karta zapisu dziecka do przedszkola – pdf

Karta zapisu dziecka do przedszkola – .docx

Obowiązek informacyjny dla dziecka


Praca stacjonarna od 20 grudnia

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza placówka może prowadzić zajęcia stacjonarne od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

W związku z tym harmonogram pracy wyglądać będzie następująco:

20 – 22 grudnia 2021 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

3 – 5 stycznia 2022 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

7 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych („dyrektorski”) dla szkoły podstawowej [będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) dla niektórych wychowanków], pozostałe jednostki (zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła przysposabiająca do pracy) pracują wg planu.