Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Informacja o placówce

Obecnie (rok szkolny 2023/2024) w Ośrodku funkcjonują:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – przeznaczony dla dzieci od wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia wieku szkolnego, posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania;
 • Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Przedszkole Specjalne – przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.
  Na poziomie przedszkola prowadzimy 6 oddziałów dla dzieci z autyzmem;
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  Szkoła jest ośmioklasowa.
  Na poziomie szkoły podstawowej prowadzimy 7 oddziałów dla uczniów z autyzmem;
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  Na poziomie szkoły przysposabiającej do pracy prowadzimy 2 oddziały dla uczniów z autyzmem;
 • grupa wychowawcza w Ośrodku – obecnie nie funkcjonuje (brak naboru)

Placówka posiada rekomendację Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku

logo IWRD
Strona IWRD

logo sks