Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Dokumenty

Wymagana dokumentacja:

 

– do Zespołu Wczesnego Wspomagania:

– do Przedszkola Specjalnego:

– do Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego:

  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną);

– do Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej Do Pracy:

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów:

  • zdjęcie do legitymacji szkolnej
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (o ile uczeń je posiada)

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (dla pracowników i emerytów)