Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

O programie Szkoła Promująca Zdrowie.

Edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka, a zdrowie jest najwyższą wartością. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, plany, rozwijać się, zmieniać środowisko. Zdrowie wpływa na pozytywne osiągnięcia dzieci i młodzieży.

Szkoła Promująca Zdrowie – to szkoła, która tworzy warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu, prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz propagowania zdrowia. W takiej szkole wszyscy pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się żyć zdrowiej i tworzyć wokół siebie zdrowe środowisko, zachęcają inne osoby do włączania się w realizację działań promujących zdrowy styl życia.

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje zadania, mające na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia. To nie tylko dbanie o zdrowe odżywianie, ruch, wycieczkii rekreacja na świeżym powietrzu, to również dbanie o dobre samopoczucie wychowanków i pracowników w szkole, przy zapewnieniu i dbaniu o bezpieczeństwo wszystkich osób. Działania te dały nam podstawę do włączenia się w realizację europejskiego programu „Szkoły Promującej Zdrowie”, która oparta jest na 5 standardach.

logo szkoły promującej zdrowie

W roku szkolnym 2016/2017 zgłosiliśmy się do przyjęcia naszej placówki do sieci Szkół Promujących Zdrowie i rozpoczęliśmy okres przygotowawczy. Opracowaliśmy diagnozy potrzeb związanych z realizacją tematyki prozdrowotnej i stworzyliśmy program profilaktyki zdrowotnej, który w trakcie jego trwania będzie rozszerzany i modyfikowany.

5 grudnia 2019 r.  otrzymaliśmy

Wojewódzki Certyfikat 

„Szkoła Promująca Zdrowie” 

Wojewódzki Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"

Spełniając wszelkie kryteria w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Koordynatora Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie p. Teresę Burczyk otrzymaliśmy 28 listopada 2017 r. Akt przynależności do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie uroczyście wręczony przez kapitułę Kuratorium Oświaty.

Akt przynależności do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Obecnie staramy się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
Członkowie Zespołu ds. Szkoły Promującej Zdrowie:
Bulczak Barbara – dyrektor
Kłosowski Mateusz – koordynator (klosowski.mateusz@gmail.com)
Mielczewska Monika – koordynator
Buja Piotr
Czepli Justyna
Dąbrowski Andrzej
Dec Michał
Malc Monika
Pelowska Lucyna
Pielęgniarka szkolna

Problemem priorytetowym, którym zajmujemy się w obecnym roku szkolnym (2023/2024) jest nadwaga podopiecznych wynikająca z bilansu zdrowia przeprowadzonego we współpracy
z pielęgniarką szkolną oraz zwrócenie uwagi na klimat społeczny, a zwłaszcza stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu szkoły (Programie Szkoły Promującej Zdrowie) dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Realizacja programu: