Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Kadra

  

grafika standardy ochr. mał.

Regulamin Pracy Zdalnej – kwiecień 2023
Zarządzenie Nr 1/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu

Procedura oceny nauczyciela – 31 października 2022
Arkusz samooceny nauczyciela – .pdf

Arkusz samooceny nauczyciela – .doc

Prezentacja „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w systemie oświatyProcedury postępowania kadry pedagogicznej i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa i demoralizacji wychowanków.
aktualizacja – maj 2021
Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja

Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie organizacji zdalnego nauczania w SOSW w Żukowie

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćZarządzenie Nr 15/2020 w sprawie sposobu realizacji i dokumentowania zdalnego nauczania/kształcenia na odległość
 

Rok szkolny 2023/2024

Kadrę dydaktyczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele i wychowawcy, w tym ponad połowa posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ośrodek zatrudnia 5 pracowników administracyjnych oraz 26 pracowników obsługi.

Dyrektor Ośrodka
Barbara Bulczak

Wicedyrektor
Julita Hudela

Nauczyciele, terapeuci i wychowawcy Ośrodka:

pedagogPatrycja Cirocka
psychologowieKarolina Kowalewska
Olimpia Wojtaszuk
nauczyciele przedszkolaPiotr Buja
Dorota Jabłońska
Olga Leszczyńska
Wiktoria Neubauer
Maria Stenzel
Halina Tusk
Paulina Wrońska
wychowawcy i nauczyciele klas dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (SP, SPP)

Maria Arendt
Ewa Ciastek
Stanisława Cirocka
Justyna Czepli
Dorota Głodowska
Marta Kłosowska

Edyta Kodym – Lewandowska
Sabina Kolka
Anna Korzeniecka – Bemowska
Honorata Kotłowska

Natalia Kwidzińska
Beata Łapa
Monika Malc
Wiesława Menzel
Gabriela Noetzel
Lucyna Pelowska
Iwona Reclaf
Joanna Stencel
Dorota Zwara
Andrzej Żyrek

wychowawcy klas dla uczniów z autyzmem
(SP, SPP)
Emilia Bielawa
Aleksandra Ciechanowicz
Anna Ciegert
Żaneta Diks
Anna Głodowska
Alicja Hering
Kamila Kobus
Natalia Koziarska
Ewa Kujawska
Renata Marszałkowska
Beata Warkusz
Kinga Wysocka
Marlena Żyrek
nauczyciele religiiks. Krystian Kowalewski
Maria Żołądź
nauczyciele wf – u i terapeuci gimnastyki korekcyjnejAndrzej Dąbrowski
Michał Dec
Roman Karpus
Mateusz Kłosowski
nauczyciele zespołów rewalidacyjno – wychowawczych

Ewa Ciastek

Ewa Drewa
Magdalena Grotha
Kamilla Jabłońska
Anna Pelczar
Beata Leszkowska
Kamila Migowska

logopedziMarta Chwiałkowska
Grażyna Dembska
Aleksandra Kaizer
Joanna Kozik
Anna Sochalska
Agnieszka Sowa
Agnieszka Szymerkowska
Justyna Tomaszewska
rehabilitanciJakub Grzywacz
Małgorzata Kos
Renata Kurowska
Monika Mielczewska
Radosław Modrzejewski
Agnieszka Trzebiatowska
terapeuci wczesnego wspomaganiaEwelina Niesiołowska
Dorota Sreberska
Dorota Zarach
wychowawcy świetlicy

Katarzyna Gmurek
Ewa Kęszczyk

Gabriela Kapica

Danuta Zuch

  
bibliotekaKatarzyna Filińska
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela – prezentacjaProcedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
Procedura wdrażania innowacji pedagogicznejZasady zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne
Procedura awansu zawodowegoRegulamin Rady Pedagogicznej 2020 r.
Procedura nadania imienia SOSW