Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2024/2025

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Biskupa z Miry Świętego  w Żukowie ogłasza nabór dzieci do Przedszkola przy SOSW w Żukowie.

Nabór do przedszkola odbywa się zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji. Wymagane dokumenty – zgodnie z regulaminem rekrutacji należy składać  w dniach

od 11 marca 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku

w sekretariacie SOSW im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie (83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7A).

Rozpatrzenie zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną nastąpi 30 kwietnia 2024r. o godz. 10:00.

grafika_dokument

Zapraszamy na coroczny Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka – tym razem pod hasłem „Jestem Twoją Bajką”, w nawiązaniu do Akademii Pana Kleksa.

Plac nad Jeziorkiem w Żukowie,

1 czerwca od 13.00

grafika ochrona mał
wersja zaktualizowana - kwiecień 2024

Czym się zajmujemy?

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

slider8.jpg

Jeden chromosom więcej? A co to za różnica...

Odtwórz wideo

Co mamy?

Obejmujemy terapią dzieci od czasu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno – terapeutyczne dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Grupy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupy dla dzieci z autyzmem

szkoła podstawowa

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem
Klasy przysposabiające do pracy, w których kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Znamy się na swojej robocie!

POZNAJ NAS LEPIEJ!