Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

Aktualności

Przerwa wakacyjna w przedszkolu

Siłownia juz gotowa!

Miło nam poinformować, iż zakupiony sprzęt w ramach umowy sponsoringowej z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie dotarł do placówki i został zamontowany na terenie siłowni zewnętrznej. Będzie służył całej społeczności uczniów sąsiadujących szkół. Przede wszystkim wykorzystywany przez wychowanków SOSW w ramach zajęć wf, jak również rekreacji ruchowej.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Polskim Sieciom Elektroenergetycznym za otrzymany grant, dzięki któremu uczniowie z okolicznych szkół mogą bezpiecznie zażywać ruchu na świeżym powietrzu i nawiązywać prawidłowe relacje z rówieśnikami.

Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl

Organizatorem programu są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. https://www.energetycznykompas.pl

Obejrzyj galerię zdjęć

Czym się zajmujemy?

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

slider8.jpg

Jeden chromosom więcej? A co to za różnica...

Odtwórz wideo

Co mamy?

Obejmujemy terapią dzieci od czasu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno – terapeutyczne dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Grupy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupy dla dzieci z autyzmem

szkoła podstawowa

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem
Klasy przysposabiające do pracy, w których kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Znamy się na swojej robocie!

POZNAJ NAS LEPIEJ!