Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

Aktualności

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. Poz. 1603, z 2019 r. Poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. Poz. 1810), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców informuje, iż ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w następujących terminach:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 13 października 2023 r. (piątek) – Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej – dla wszystkich jednostek
  2. 2 listopada 2023 r. (czwartek) – Dzień Zaduszny, po święcie Wszystkich Świętych – nie pracują wszystkie jednostki
  3. 3 listopada 2023 r. (piątek) – pracują: ZWW, Przedszkole i Szkoła Przysposabiająca Do Pracy
  4. 5 kwietnia 2024 r. (piątek) – Konferencja z cyklu „Zrozumieć autyzm” – nie pracują wszystkie jednostki
  5. 2 maja 2024 r. (czwartek) – Dzień Flagi RP – nie pracują wszystkie jednostki (w zamian za Festyn)
  6. 31 maja 2024 r. (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała – nie pracują wszystkie jednostki (w zamian za Festyn)

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje dla dzieci zajęcia opiekuńcze.

Terminy ferii:

23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Siłownia juz gotowa!

Miło nam poinformować, iż zakupiony sprzęt w ramach umowy sponsoringowej z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie dotarł do placówki i został zamontowany na terenie siłowni zewnętrznej. Będzie służył całej społeczności uczniów sąsiadujących szkół. Przede wszystkim wykorzystywany przez wychowanków SOSW w ramach zajęć wf, jak również rekreacji ruchowej.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Polskim Sieciom Elektroenergetycznym za otrzymany grant, dzięki któremu uczniowie z okolicznych szkół mogą bezpiecznie zażywać ruchu na świeżym powietrzu i nawiązywać prawidłowe relacje z rówieśnikami.

Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl

Organizatorem programu są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. https://www.energetycznykompas.pl

Obejrzyj galerię zdjęć

Czym się zajmujemy?

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

slider8.jpg

Jeden chromosom więcej? A co to za różnica...

Odtwórz wideo

Co mamy?

Obejmujemy terapią dzieci od czasu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno – terapeutyczne dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

przedszkole

Grupy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz grupy dla dzieci z autyzmem

szkoła podstawowa

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem
Klasy przysposabiające do pracy, w których kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Znamy się na swojej robocie!

POZNAJ NAS LEPIEJ!