Logo Stowarzyszenia
Logo IWRD
logo szkoły promującej zdrowie

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka to jednostka Ośrodka, która zajmuje się najmłodszymi podopiecznymi – od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej.

Od września 2023 roku na zajęcia do ZWW uczęszcza 174 podopiecznych, w zespole zajęcia prowadzi obecnie 16 terapeutów. 

Kliknij poniżej, by dowiedzieć się więcej: