Za życiem

Program "Za życiem" - wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Od grudnia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie kartuskim.

Główne zadania ośrodka

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

O proces wsparcia rodziny i dziecka dba wysoko wyspecjalizowana kadra: terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapeuci, terapeuci SI, oligofrenopedagodzy, neurologopedzi oraz psycholog.

Zespoły terapeutyczne prowadzą konsultacje dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Kontakt pod numerem telefonu 58 681 83 71

Stosowane metody terapii:

W obecnym roku (2023) w wyniku wygranego przetargu zajęcia prowadzi, jak w poprzednich latach, Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW w Żukowie

W obecnym roku do dyspozycji jest łącznie 5740 godzin terapii. W związku z tym ilość miejsc jest ograniczona.

W ramach projektu do dnia 30 grudnia 2023 r. w formie działalności odpłatnej Stowarzyszenia prowadzimy następujące zajęcia:

 1. Zajęcia terapeutyczne z logopedą w zakresie wczesnego wspomagania mowy i komunikacji;
 2. Zajęcia terapeutyczne z psychologiem w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania rodziny;
 3. Zajęcia terapeutyczne z rehabilitantem ruchowym lub fizjoterapeutą;
 4. Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem o specjalności oligofrenopedagog w zakresie terapii pedagogicznej
 5. Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem z dziećmi ze spectrum autyzmu – terapia behawioralna;
 6. Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem w zakresie integracji sensorycznej SI;
 7. Zajęcia terapeutyczne z surdopedagogiem/tyflopedagogiem;
 8. Zajęcia terapeutyczne z oligofrenopedagogiem z wykorzystaniem metod wielozmysłowego poznawania świata;
 9. Zajęcia terapeutyczne neurofeedback (EEG-Biofeedback)