rok szkolny 2018/2019

Innowacje pedagogiczne:
– „Trening Umiejętności Społecznych – program wspierania rozwoju społecznego uczniów z autyzmem w środowisku” – realiz. Barbara Bulczak, Żaneta Diks, Anna Ciegert– Filmowy zawrót głowy- podnoszenie świadomości kultury filmowej, tworzenie scenek modelowych TUS” – realiz. Żaneta Diks, Alicja Hering, Patrycja Łaga

– „Z gościną wśród malowniczych miast i ciekawych miejsc Polski” – realiz. Stanisława Cirocka, Honorata Kotłowska, Joanna Stencel

– „Kolorowanka – rozwijanie zainteresowań, możliwości twórczych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem poprzez różnorodną aktywność związaną z kolorami i barwami podczas zajęć świetlicowych.” – realiz. Anna Korzeniecka – Bemowska, Monika Malc

– „EKSPERYMENTY NAUKOWE JAKO SPOSÓB PRZEKAZANIA WIEDZY”. Eksperymenty jako droga do wiedzy – zajęcia rewalidacyjno-integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. – realiz. Sabina KOlka, NAtalia Winczewska

– „Na stoku narciarskim” – realiz. Michał Dec, Mateusz Kłosowski– „Ruch przez e-sporty” – realiz. Mateusz Kłosowski, Michal Dec

– „Zjednoczeni z Jezusem – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” – realiz. Gabriela Noetzel, Maria Żołądź