Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. Poz. 1603, z 2019 r. Poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. Poz. 1810), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców informuje, iż ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w następujących terminach:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 13 października 2023 r. (piątek) – Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej – dla wszystkich jednostek
  2. 2 listopada 2023 r. (czwartek) – Dzień Zaduszny, po święcie Wszystkich Świętych – nie pracują wszystkie jednostki
  3. 3 listopada 2023 r. (piątek) – pracują: ZWW, Przedszkole i Szkoła Przysposabiająca Do Pracy
  4. 5 kwietnia 2024 r. (piątek) – Konferencja z cyklu „Zrozumieć autyzm” – nie pracują wszystkie jednostki
  5. 2 maja 2024 r. (czwartek) – Dzień Flagi RP – nie pracują wszystkie jednostki (w zamian za Festyn)
  6. 31 maja 2024 r. (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała – nie pracują wszystkie jednostki (w zamian za Festyn)

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje dla dzieci zajęcia opiekuńcze.

Terminy ferii:

23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

Dodaj komentarz