Siłownia już gotowa!

Siłownia już gotowa!

Miło nam poinformować, iż zakupiony sprzęt w ramach umowy sponsoringowej z programu Wzmocnij Swoje Otoczenie dotarł do placówki i został zamontowany na terenie siłowni zewnętrznej. Będzie służył całej społeczności uczniów sąsiadujących szkół. Przede wszystkim wykorzystywany przez wychowanków SOSW w ramach zajęć wf, jak również rekreacji ruchowej.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Polskim Sieciom Elektroenergetycznym za otrzymany grant, dzięki któremu uczniowie z okolicznych szkół mogą bezpiecznie zażywać ruchu na świeżym powietrzu i nawiązywać prawidłowe relacje z rówieśnikami.

Więcej informacji o programie na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl

Organizatorem programu są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. https://www.energetycznykompas.pl

Dodaj komentarz