Praca stacjonarna od 20 grudnia

Praca stacjonarna od 20 grudnia

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza placówka może prowadzić zajęcia stacjonarne od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

W związku z tym harmonogram pracy wyglądać będzie następująco:

20 – 22 grudnia 2021 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

3 – 5 stycznia 2022 r. – praca stacjonarna w całej placówce;

7 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych („dyrektorski”) dla szkoły podstawowej [będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (świetlicowe) dla niektórych wychowanków], pozostałe jednostki (zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole, szkoła przysposabiająca do pracy) pracują wg planu.

Dodaj komentarz