Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

W związku z trwającymi pracami ziemnymi wokół budowanej hali sportowej w  pobliżu budynku SOSW i związanymi z tym trudnościami i zmianami w organizacji ruchu

rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w SOSW

odbędzie się w piątek 1 września 2023 r. o godz. 9.00.

Tego dnia nie będą kursować busy szkolne, dlatego obecność uczniów jest nieobowiązkowa, jednakże prosimy rodziców o samodzielne przybycie z dziećmi do Ośrodka.

Osoby nieobecne w piątek wszystkie informacje otrzymają od wychowawców klas w poniedziałek (zajęcia wg planu zajęć).

UWAGA! Nie ma możliwości parkowania pod budynkiem SOSW, prosimy o szukanie miejsc parkingowych poza terenem szkolnym lub przyjazd kolejką PKM lub komunikacją publiczną.

Dodaj komentarz